GINAs GDK - I mer än 20 år har Gina arbetat med att utveckla indonesisk akupressurmassage till den epokgörande massagemetod som idag kallas Ginas Djupmassage & Kroppsbalansering (GDK). Den ger resultat långt utöver det vanliga. Nu erbjuder Gina en utbildning som ger dig möjlighet att arbeta som licensierad GDK-massör. Då kan du hjälpa dina klienter till ett mer harmoniskt och hälsosammare liv. Till varje utbildning antar Gina tre elever. Du behöver inga andra förkunskaper än god allmänkunskap i anatomi och ergonomi samt intresse för kroppens egna läkande funktioner. Efter examinering har du möjlighet att öppna egen praktik och arbeta som licensierad GDK-massör med mycket goda förtjänstmöjligheter. Metodbeskrivning Syftet med Ginas Djupmassage för Kroppsbalansering (GDK) är att få kroppen i harmoni. Stress, ångest och oro blockerar kroppens energiflöde, vilket kan leda till spän-ningar, depressioner och sömnlöshet. Med hjälp av GDK balanseras energin i kroppen, immunförsvaret stärks, cirkulation och flöde av lymfa stimuleras och kroppen får hjälp att avlägsna gifter. På detta sätt understöds kroppen egna läkeprocesser om ger ökad hälsa och välbefinnande. Gina har vidareutvecklat den indonesisk akupressur-massage, som introducerades av Henry Swawing i Sverige. Detta har lett till en metod som ger klienterna stor förbättring av hälsan. Massagen lär ursprungligen ha utövats av tibetanska munkar i tusentals. GDK-massage skapar resultat genom sin helhetsinrikt-ning på hård massage kombinerat med avslappning. GDK går på djupet, lager för lager, och når bestående resultat. Metodens princip är att mjuka upp, ta bort blockeringar, kontrollera energiflödet samt avslappning och återhämtning. Utbildningsbeskrivning Utbildningen inleds med en teoribeskrivning för att sätta in metoden i sitt sammanhang och förklara dess beståndsdelar. Huvuddelen av utbildningen är praktiskt inriktad som ’learning-by-doing’. Gina leder de tre eleverna genom varje utbildningspass och förklarar och visar tekniken. Den praktiska utbildningen omfattar följande moment: - hur du förbereder dig själv för ett massagepass; - hur du förbereder med uppmjukande massage; - hur du hittar energiblockeringar; - hur du avlägsnar blockeringarna; - hur du kontrollerar energiflödet; - hur du skapar avslappning och återhämtning. Varje utbildningstillfälle innehåller alla sex momenten men tonvikten läggs på vart och ett av momenten successivt under utbildningens gång. I utbildningen ingår också tips och råd om lämplig utrustning, redskap och material samt vägledning vid etablering av egen praktik och marknadsföring. Exami-nation och licentiering sker av Gina som avslutning. Utbildningens omfattning och pris Utbildningen omfattar 15 undervisningstillfällen för endas tre elever samtidigt. Den äger rum i Stockholm och sker tre gånger om året. Varje undervisningstillfälle består av heldagspass som ges en gång per vecka. Lärare är Gina . I kurspriset ingår en GDK-massage av Gina. Antagning av elever görs av Gina. För frågor och anmälan kontakta Gina på info@ginaskroppsterapi.se - www.ginaskroppsterapi.se - www.ginaskroppsterapi.se GDK

GINAs GDK - I mer än 20 år har Gina arbetat med att utveckla indonesisk akupressurmassage till den epokgörande massagemetod som idag kallas Ginas Djupmassage & Kroppsbalansering (GDK). Den ger resultat långt utöver det vanliga. Nu erbjuder Gina en utbildning som ger dig möjlighet att arbeta som licensierad GDK-massör. Då kan du hjälpa dina klienter till ett mer harmoniskt och hälsosammare liv. Till varje utbildning antar Gina tre elever. Du behöver inga andra förkunskaper än god allmänkunskap i anatomi och ergonomi samt intresse för kroppens egna läkande funktioner. Efter examinering har du möjlighet att öppna egen praktik och arbeta som licensierad GDK-massör med mycket goda förtjänstmöjligheter. Metodbeskrivning Syftet med Ginas Djupmassage för Kroppsbalansering (GDK) är att få kroppen i harmoni. Stress, ångest och oro blockerar kroppens energiflöde, vilket kan leda till spän-ningar, depressioner och sömnlöshet. Med hjälp av GDK balanseras energin i kroppen, immunförsvaret stärks, cirkulation och flöde av lymfa stimuleras och kroppen får hjälp att avlägsna gifter. På detta sätt understöds kroppen egna läkeprocesser om ger ökad hälsa och välbefinnande. Gina har vidareutvecklat den indonesisk akupressur-massage, som introducerades av Henry Swawing i Sverige. Detta har lett till en metod som ger klienterna stor förbättring av hälsan. Massagen lär ursprungligen ha utövats av tibetanska munkar i tusentals. GDK-massage skapar resultat genom sin helhetsinrikt-ning på hård massage kombinerat med avslappning. GDK går på djupet, lager för lager, och når bestående resultat. Metodens princip är att mjuka upp, ta bort blockeringar, kontrollera energiflödet samt avslappning och återhämtning. Utbildningsbeskrivning Utbildningen inleds med en teoribeskrivning för att sätta in metoden i sitt sammanhang och förklara dess beståndsdelar. Huvuddelen av utbildningen är praktiskt inriktad som ’learning-by-doing’. Gina leder de tre eleverna genom varje utbildningspass och förklarar och visar tekniken. Den praktiska utbildningen omfattar följande moment: - hur du förbereder dig själv för ett massagepass; - hur du förbereder med uppmjukande massage; - hur du hittar energiblockeringar; - hur du avlägsnar blockeringarna; - hur du kontrollerar energiflödet; - hur du skapar avslappning och återhämtning. Varje utbildningstillfälle innehåller alla sex momenten men tonvikten läggs på vart och ett av momenten successivt under utbildningens gång. I utbildningen ingår också tips och råd om lämplig utrustning, redskap och material samt vägledning vid etablering av egen praktik och marknadsföring. Exami-nation och licentiering sker av Gina som avslutning. Utbildningens omfattning och pris Utbildningen omfattar 15 undervisningstillfällen för endas tre elever samtidigt. Den äger rum i Stockholm och sker tre gånger om året. Varje undervisningstillfälle består av heldagspass som ges en gång per vecka. Lärare är Gina . I kurspriset ingår en GDK-massage av Gina. Antagning av elever görs av Gina. För frågor och anmälan kontakta Gina på info@ginaskroppsterapi.se - www.ginaskroppsterapi.se - www.ginaskroppsterapi.se GDK SEAGULLBOOKS erbjuder andliga och esoteriska böcker för själen om möten med ärkeänglar, änglar, uppenbarelser, mästare, healing,ljus, på nytt födelse,kristaller, kristall-healing, reinkarnation och uppstigningar av mästare.Andlig rådgivning med gudomliga affirmationer, polynesisk massage, frigörande andning, taktik stimulering, akupressur, lomi lomi massage från Hawaii samt healing med kristaller erbjuds av ginas kroppsterapi och östermalms hälsomassage, ö-hälsomassage.Information angående resa eller resor till Amorgos, Grekland för gudinna eller gudinnor med Gudinneresor. Denna gudinneresa till varande ö fylld med magi och karmatisk transformation samt till Santorini med urkraften från vulkanen och det förlorade Atlantis. En resa till källan inom oss själva för att uppnå frid i själen, inre styrka, tillit till vårt eget hjärtats röst – vårt sanna jag samt tacksamhet ochödmjukhet inför livet. En resa för kropp och själ med längtan efter inre helande. Finn din inre gudomliga och helande gudinna!
Andlig Guide GINA - Det är en nåd att även i år för sjätte gången få dela med mig mina upplevelser på Amorgos - Santorini, och visa de platser som har fört mig till min inre källa. Mitt mål är att genom egna erfarenheter förmedla det jag varit med om på min inre resa, så att man efter avslutad behandling kan känna INRE FRID och TILLIT till sin inre röst. Något har hänt och det är början på resan till källan inom sig själv. Man börjar känna tillit, växer i självkänsla och självförtroende samt att man accepterar sig själv som man är. Man är UNIK och man har rätt att vara den man är. Detta finner man bara genom att vända sig inåt, lyssna på sitt hjärtats röst och LEVA I NUET. Det SANNA LIVET finner man endast genom att lyssna till sitt inre samt att se alla svårigheter som en lärdom. Då infinner sig det sanna livet och KÄRLEKEN, som bara växer som ringar på vattnet. Den vissna blomknoppen inom oss slår ut i livets vatten som en stor rosa lotusblomma med KRISTALLEN i mitten, som är vårt SANNA JAG . . . Ginas inre resa är skildrad i boken PÅNYTTFÖDD --- Boken PÅNYTTFÖDD handlar om min inre resa till källan inom mig själv. I denna bok kan du finna din egen väg fram till ljuset genom att känna igen dig i det som jag har fått vara med om. Dag för dag hände det nya fantastiska saker som hela tiden testade min tillit till mig själv. Med vägledining av mina andliga ledare, började mitt tomma inre fyllas med kraft och jag kunde fortsätta min vandring på den gyllene vägen med hjälp av änglar, ljusgestalter och det violetta korset med solen i mitten. Detta ledde mig över bron hem till solens rike – där en gyllene port stod öppen och en ljusgestalt tog emot mig och förde mig in i en stor silverglimrande ljussal som var fylld av änglar och ljusgestalter och där jag fick träffa mina döda anhöriga såsom min pappa, svärmor och syster. Den frid och den glädje samt kraft jag upplevde nu hade jag aldrig känt tidigare - Jag hade funnit källan inom mig själv och blev PÅNYTTFÖDD! --- KRISTALL-HEALING MED ANDLIG VÄGLEDNING. Behandlingar för ande, kropp och själ för att få inre frid, harmoni och kroppsbalansering för att uppnå ett ökat och därmed högre medvetande då sinnet blir stillat och vår egen inre röst kan höras - vårt egets hjärtas röst. Det SANNA LIVET finner man endast genom att lyssna till sitt inre samt att se alla svårigheter som en lärdom. Då infinner sig det sanna livet och KÄRLEKEN, som bara växer som ringar på vattnet. Den vissna blomknoppen inom oss slår ut i livets vatten som en stor rosa lotusblomma med KRISTALLEN i mitten, som är vårt SANNA JAG . . . KRISTALL-HEALING - omsluten av rosa lakan - den universiella kärlekens färg samt bergskristaller från Hawaii utplacerade på kroppens energicentra och längs meridianerna - varmed inre fridfullhet samt tillit till livet ges. Behandlingen avslutas därefter i enskild tystnad i ljus och med kraftfulla kristaller i ängla-ljus-rum för kontemplation och integrering. ANDLIG VÄGLEDNING - ingår under behandlingen med specialitet på indiansk anatomi - kroppskännedom. Hälsobringande, aromatiska och renande örter samt allehanda produkter för att uppnå ett ökat väbefinnande finns i sortimentet bla den mycket omtyckta och näringsrika tallbarrs-drycken från Finland för bland annat ökat immunförsvar och av renande karaktär. HÄLSOMASSAGE och KROPPSBEHANDLINGAR - Jag har arbetat i över 20 år med Frigörande Andning, Taktik Stimulering, LOMI LOMI massage från Hawaii och är utbildad hos Henry Swaving i Polynesisk - svensk AKUPRESSURE - hälsomassage från Bali. En sammanslagning av dessa behandlingsformer utgör en unikt koncept för att FRIGÖRA blockeringar och CELL-MINNEN - såsom alla måsten och krav från detta och tidigare liv. Kroppen genomgår en storstädning och efteråt avslutar jag behandlingen med en balansering av kropp och själ - EN LJUS FREKVENSHÖJNING . Behandlingar för kroppen med renande och rensande effekt, för ökad blodcirkulation med djupgående men även lätta massagetekniker i syfte att förbättra kroppens vitalitet och motståndkraft för ett ökat välmående. HENRY SWAVINGS HÄLOMASSAGE - polynesisk - svensk akupressur och cirkulationsmassage. LOMI LOMI MASSAGE - renade och avslappnande massage som härstammar från Hawaii. LYMFDRÄNERING och TAKTIKSTIMULERING - varmed rening sker av vener och blodkärl för ökad genomblödning. DJUPMASSAGE - djupgående behandling som frigör gamla cell-minnen och blockeringar. FRIGÖRANDE ANDNING - ökar energierna i kroppen samt frigör gamla blockeringar. Slutligen innehåller denna site allt som gör livet värt att leva - Seagull books - Andliga och egenvård med själavård litteratur bok böcker för själens fullkomnande: pånyttfödd, bok, böcker, änglar, guider, healing, mästare, ljuset, uppenbarelser, inga-greta, gudinnor, gudinna, gudinneresa, gudinneresor, gudinne-resa, gudinne-resor, resa, resor, grekland, amorgos, santorini, hälsoresa, kropp och själ, hälsa, friskvård, dynamisk meditation, kundalini, kurs, kurser, självrannsakan, självkännedom, terapi, personlig utveckling, medveten närvaro, närvaro, coaching, meditation, stresshantering, stress, mindfulness, lev nu, andlig, andlighet, egenvård, själavård, ande kropp och själ, kärlek, varande, inre resa, yttre resa, uppenbarelse illusion, behandling och kontemplation.
--- Site by Agr8DESIGN production - a GREAT Design production - agr8design.com - aGR8design --- With a Passion for fashion and everything else... foremost design, web, graphics, art, 3D, photographs, and video - in other words the highlights of living. With a Passion for fashion and everything else... framför allt design - webb, grafik, 3D, interiör, mode, arkitektur, foto... och konst.

GINAs Kroppsterapi Agr8design production